BrightMenu หลีกเลี่ยงการสัมผัสเมนูร้านอาหารด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยไม่ต้องพึ่งอินเตอร์เนต ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น

ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส Covid-19 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตระหนักมากที่สุดคือ มาตราการการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย, การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, การเว้นระยะห่าง เราได้เห็นวิธีการต่างๆ ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำขึ้นเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น การเว้นที่นั่ง ฉากกั้นระหว่างลูกค้า การ wrap จาน-ชาม เป็นต้น  และสำหรับเมนูอาหารที่มีผู้สัมผัสจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ BrightSign ก็มีอีกหนึ่ง Solution  เพื่อยกเลิกการสัมผัสเมนูอาหารมาให้ใช้กันได้ฟรีเพียงมีกล่อง BrighSign และ WiFi module    BrightMenu จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในการมานั่งรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเสี่ยงสัมผัสเมนูที่มีการสัมผัสมาหลายคน ใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือของลูกค้าเท่านั้น BrightMenu ทำงานอย่างไรไปอ่านกันเลย…

Continue Reading

BrightLink ควบคุมการแสดงผลหน้าจอด้วยมือถือ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส

New normal ความปกติใหม่ที่ใครๆ ก็ต้องปรับเปลี่ยน Digital Signage ของคุณพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนหรือไม่BrightLink เครื่องมือดีๆ ของ BrightSign ที่จะทำให้ป้ายประชาสัมพันธ์ของคุณปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ ยกเลิกการสัมผัส เปลี่ยนการควบคุมการแสดงผลของจอ Touch Screen ของคุณ ด้วยโทรศัพท์มือถือของผู้ชม Featuresสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านโทรศัพท์มือถือ แทนที่การสัมผัสด้วยการสแกน QR Codeเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับจอประชาสัมพันธ์โดยไม่ใช้อินเตอร์เนต ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้ยุ่งยากแสดงคอนเท้นต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือ หรือสร้างการ Interactive กับผู้ชม โดยไม่ใช้อินเตอร์เนตและไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ด้วย BrightSign ให้คุณได้พบกับโซลูชั่นที่ครบวงจรเพียงเพิ่ม wireless…

Continue Reading
Close Menu
×

Cart