INTERACTIVE SOLUTION

Contact Us TEL : 0-2835-3539  |  Email : sales@riverplus.com

" การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า เป็นเรื่องที่ร้านค้าปลีกต้องให้ความสำคัญ "

ปรับตัวสู้กับร้านค้าออนไลน์ เข้าสู่ยุค New Retail สร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการช้อปปิ้ง ด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

Nexmosphere & BrightSign พร้อมส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าของคุณ

ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ สร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่หลากหลายและใช้งานง่าย เปลี่ยนวิธีนำเสนอสินค้าแบบเดิมๆ ด้วยการรวมทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพ แสง สี เสียง การหยิบ จับ สัมผัส รวมไปถึงเซ็นเซอร์แสดงตัวตน ที่จะทำให้คุณสร้างรูปแบบในการนำเสนอได้ไม่สิ้นสุด

ถึงเวลาที่ร้านค้าปลีกต้องปรับตัวเพื่อดึงดูดการซื้อสินค้าให้มากขึ้น โดยการดึงจุดเแข็ง คือการที่ลูกค้าจะได้ใช้ประสาทสัมผัสของตัวเองในการรับรู้ผลิตภันฑ์นั้น ๆ ยิ่งเป็นสินค้ามีราคาสูง สินค้าเปิดตัวใหม่ หรือสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ลูกค้ายิ่งต้องการได้ลองสัมผัสสินค้าตัวจริงก่อนการตัดสินใจซื้อ แต่นอกเหนือจากตัวสินค้าเองนั้นการสร้างสรรค์การนำเสนอที่แปลกใหม่จะสร้างแรงดึงดูดและความเร้าใจได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างสรรค์คอนเท้นต์ การปรับรูปแบบการนำเสนอสินค้า ทั้งภาพและเสียง หรือข้อความดึงดูดการเข้าชม การซื้อสินค้า เป็นสิ่งที่ร้านค้าต้องให้ความสนใจ

ติดตั้ง ใช้งานง่าย ไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม

BrightSign & Nexmosphere

Inspiration For Endless Applications

สร้างป้ายโฆษณาอัฉริยะ และนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ ได้ด้วยตัวคุณเอง

  • Free Software management – Easy to use
  • Non – PC ระบบปฏิบัติการเฉพาะ อัตราการเสียน้อยกว่า 0.25%
  • Full Feature สำหรับ Basic Digital Signage
  • No Programing – สร้างป้ายโฆษณาอัจฉริยะได้ง่าย เพียงเพิ่ม Sensor ไม่ต้องเพิ่ม Software
  • Endless Applications – สร้างการนำเสนอได้ไม่จำกัด Sensor ที่หลากหลาย
Close Menu
×

Cart