ACTIVE SECURITY

AND PICKUP

Contact Us TEL : 0-2835-3539  |  Email : sales@riverplus.com

ACTIVE SECURITY AND PICKUP

เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย เข้าไปกับการนำเสนอสินค้าที่ทันสมัยด้วย Snapper แบบ magnets ให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยแบบ passive และ active ตัวอุปกรณ์ Sensor มีสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นสูงช่วยปกป้องสินค้าของคุณจากการนำออกจากชั้นวาง และ magnets ที่จะช่วยให้สามารถวางสินค้าลงในตำแหน่งวางสินค้าได้ง่าย นอกจากการหยิบสินค้าที่สนใจขึ้นมาเพื่อทดลองใช้งานหรือดูลักษณะ หน้าจอแสดงผลจะแสดง video ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชั่นเตือนภัยที่ง่ายต่อการควบคุม สามารถส่ง alarm การแจ้งเตือนได้ผ่านหน้าจอแสดงผล และส่งเสียงเตือนได้อีกด้วย

+ System

Close Menu
×

Cart