DATA

GATHERING

Contact Us TEL : 0-2835-3539  |  Email : sales@riverplus.com

DATA GATHERING

นอกจากการแสดงแสดงสื่อโฆษณาตาม Sensor Trigger ทุกการแสดงผลยังมีการบันทึกไว้ ทำให้สามารถทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ชมได้ สินค้าตัวใดถูกหยิบหรือได้รับความสนใจมากที่สุด มีลูกค้าเข้ามาให้ความสนใจกับป้ายโฆษณาของเรามากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์สำหรับการทำโฆษณาและการขายสินค้าเป็นอย่างยิ่ง

+ System

Close Menu
×

Cart