LIFT & LEARN

Product

Contact Us TEL : 0-2835-3539  |  Email : sales@riverplus.com

LIFT & LEARN Product

หยิบผลิตภัณฑ์เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติ เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์ของคุณกับลูกค้า นอกเหนือจากการที่ ลูกค้าจะได้สัมผัสสินค้าจริง เพื่อสำรวจลักษณะแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มการกระตุ้นความรู้สึก และประสบการณ์ด้วยเนื้อหา Video ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งแสงไฟที่สามารถเน้นผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจเพิ่มขึ้น

+ System

Close Menu
×

Cart