PRODUCT

SELECTION

Contact Us TEL : 0-2835-3539  |  Email : sales@riverplus.com

Selection guide

ช่วยลูกค้าของคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือมีความสนใจด้วยการใช้แถบไฟ LED ขณะที่วิดีโอกำลังแสดงหรืออธิบายคุณสมบัติของกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดอยู่ LED ที่ด้านอยู่ด้านหน้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นจะสว่างขึ้น หรือลูกค้ากดเลือกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สนใจผ่านทางหน้าจอสัมผัส ไฟ LED หน้าผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับคุณสมบัติที่เลือกจะติดขึ้น เป็นการ Filter ผลิตภัณฑ์ คล้ายกับร้านค้าออนไลน์ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อเข้าใจคุณสมบัติและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

+ System

Close Menu
×

Cart