SPEAKER

DEMO

Contact Us TEL : 0-2835-3539  |  Email : sales@riverplus.com

SPEAKER DEMO

Test and buy การได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้เข้าใจความแตกต่าง สามารถสร้างความประทับใจ และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้เป็นอย่างดี การใช้ Sensor ตรวจจับผู้ชมและ องค์ประกอบแบบ interactive อื่นๆ เช่นเปิดแสง สี เสียงเมื่อมีนักช๊อปเข้ามาใกล้ ดึงดูดความสนใจและสร้างความโดดเด่นได้มากกว่าการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเดิม สินค้าในกลุ่มเครื่องเสียงหรือลำโพงการทดสอบโดยการได้ฟังเสียงเป็นสิ่งจำเป็น Solution นี้ ลูกค้าสามารถทดสอบและเปรียบเทียบลำโพงได้ด้วยการกดปุ่มเลือกรับฟังเสียงจากลำโพง Model ที่ต้องการ อีกทั้งในการนำเสนอสินค้ายังเพิ่มแสงไฟ LED เพื่อเน้นให้ลูกค้าเห็นลำโพงตัวที่เลือก

+ System

Close Menu
×

Cart