Fever screening Solution

Fever screening Solution

Hikvision Fever Screening Thermal Cameras

เครื่องมือตรวจจับและอัลกอริธึมขั้นสูงสามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในฝูงชนจำนวนมากที่กำลังเคลื่อนที่

Temperature Screening Thermal Cameras Infographic 2

SAFER, FASTER, SMARTER

     ด้วยเครื่องมือตรวจจับและอัลกอริธึมขั้นสูงของ Hikvision Fever Screening Thermal Cameras สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในฝูงชนจำนวนมากที่กำลังเคลื่อนที่ เช่น กลุ่มผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการรถสาธารณะ, ผู้ใช้บริการในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น มีค่าความแม่นยำสูงถึง +- 3 ํ C

Temperature Screening Thermal Cameras Infographic 02 Edit 01

คุณสมบัติ

  • AI Detection มุ่งเน้นการตรวจวัดอุณหภูมิที่บริเวณร่างกาย ลดการแจ้งเตือนผิดพลาดที่เกิดจากแหล่งความร้อนอื่น
  • Advanced Algorithms มีความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้ด้วยอัลกอริธึมการวัดอุณหภูมิกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Hikvision
  • Bi-Spectrum Monitoring ให้ข้อมูลอุณหภูมิและภาพ Spectrum ความร้อน
  • Embedded Audio Alarm แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีคนที่อุณหภูมิร่างกายสูงผ่าน
  • One-Stop Solution ชุดอุปกรณ์พร้อมใช้ ครบทั้ง solution กล้องตรวจจับ, NVRs, switch ฯลฯ
Temperature Screening Thermal Cameras Infographic 05
Temperature Screening Thermal Cameras Infographic fff
Temperature Screening Thermal Cameras Infographic fff 02
Fever screening Solution DG
Temperature Screening Thermal Cameras Infographic fff 033

Application Scenarios

Hospital

1 2
มีทั้งผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการจำการคัดกรองไข้เบื้องต้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งจำเป็น

Airport Transport Station

2

ไม่ว่าจะเป็น Airport หรือสถานีขนส่งสาธารณะอื่นๆ การคัดกรองผู้โดยสารจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งสำคัญ

Office Building

3 1
ทางเดินหรือบริเวณที่มีนักเรียนผ่านจำนวนมาก เป็นจุดที่ควรมีการตรวจวัดตลอดเวลา