Fever screening Solution

Fever screening Solution

Hikvision Fever Screening Thermal Cameras

เครื่องมือตรวจจับและอัลกอริธึมขั้นสูงสามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในฝูงชนจำนวนมากที่กำลังเคลื่อนที่

SAFER, FASTER, SMARTER

     ด้วยเครื่องมือตรวจจับและอัลกอริธึมขั้นสูงของ Hikvision Fever Screening Thermal Cameras สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในฝูงชนจำนวนมากที่กำลังเคลื่อนที่ เช่น กลุ่มผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการรถสาธารณะ, ผู้ใช้บริการในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น มีค่าความแม่นยำสูงถึง +- 3 ํ C

คุณสมบัติ

  • AI Detection มุ่งเน้นการตรวจวัดอุณหภูมิที่บริเวณร่างกาย ลดการแจ้งเตือนผิดพลาดที่เกิดจากแหล่งความร้อนอื่น
  • Advanced Algorithms มีความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้ด้วยอัลกอริธึมการวัดอุณหภูมิกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Hikvision
  • Bi-Spectrum Monitoring ให้ข้อมูลอุณหภูมิและภาพ Spectrum ความร้อน
  • Embedded Audio Alarm แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีคนที่อุณหภูมิร่างกายสูงผ่าน
  • One-Stop Solution ชุดอุปกรณ์พร้อมใช้ ครบทั้ง solution กล้องตรวจจับ, NVRs, switch ฯลฯ

Application Scenarios

Hospital

มีทั้งผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการจำการคัดกรองไข้เบื้องต้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งจำเป็น

Airport Transport Station

ไม่ว่าจะเป็น Airport หรือสถานีขนส่งสาธารณะอื่นๆ การคัดกรองผู้โดยสารจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งสำคัญ

Office Building

ทางเดินหรือบริเวณที่มีนักเรียนผ่านจำนวนมาก เป็นจุดที่ควรมีการตรวจวัดตลอดเวลา
Close Menu
×

Cart