วิธีการสั่งซื้อ

เงื่อนไข และข้อตกลง

Riverplus Co., Ltd.

วิธีการสั่งซื้อ

 1. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า Riverplus ได้ 2 ช่องทาง web site: Riverplus.com และ Line official: @riverplus ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พนักงานรับออเดอร์จะดูแลตั้งแต่เวลา 9.00 น. แต่ละช่องทางสั่งซื้อเรามีพนักงานดูแลแยกกัน และจะตอบทุกช่องทางให้กับลูกค้าทุกคนในแต่ละวัน กรุณาอย่าสั่งสินค้าหลายช่องทางพร้อมๆกัน เพราะอาจทำให้เกิดปัญหารายการสั่งซื้อซ้ำ จะทำให้ท่านได้รับสินค้าช้าลง
  1. Riverplus Web ทำการเลือกสินค้าผ่านหน้า web คลิกเลือกสินค้า และสั่งซื้อ แจ้งเลขการสั่งซื้อมาทาง line หรือ live chat เพื่อเช็คจำนวนสินค้าก่อนทำการโอนเงิน
  2. Line official คุณลูกค้าทักเข้ามาแล้วให้ส่งรูปสินค้าที่สนใจ รุ่นที่ต้องการ จำนวน และพิมพ์คำถามที่สงสัยทิ้งไว้เลย ทางพนักงานรับออเดอร์จะทำใบเสนอราคาส่งไปให้ ลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ ทางพนักงานรับออเดอร์จะแจ้งสถานนะสินค้าให้ลูกค้าก่อน ยืนยันยอดและเลขที่การสั่งซื้อก่อน ลูกค้าจึงจะทำการโอนเงิน และส่งใบ slip การโอนเงินมาทาง line
 1. การชำระเงิน ต้องโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านทางบัญชีบริษัท  ชื่อบัญชี บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 235-1-05282-0 และ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 527-2-00956-4 ส่งหลักฐานการโอนเงินตามช่องทางที่ได้ทำการสั่งซื้อ ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะปลดล๊อคการจองสินค้า เพื่อยืนยันการชำระเงินกับทางบริษัท การแจ้งชำระเงินให้แจ้งผ่านช่องทางที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเท่านั้น อย่าแจ้งการชำระเงินทางอื่น
 1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 2. พนักงานรับออเดอร์ จะแจ้งเลข tracking no. ให้ช่องทาง mail และ ช่องทางการสั่งซื้อ
 3. รอรับสินค้าที่บ้าน

เงื่อนไขการส่งสินค้า ในช่วงประกาศ พรก. ฉุกเฉิน

 • ตัดรอบการสั่งสินค้ารอบสุดท้าย 15.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้า ไม่เกิน 3 วันทำการ
 • ถ้าสั่งสินค้า หลังเวลา 15.00 น. จะดำเนินการส่งสินค้าในวันถัดไป

หมายเหตุ นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น ส่งสินค้าเป็น Next day ทุกกรณี