เงื่อนไขการขอคืนเงินและคืนสินค้า

เงื่อนไข และข้อตกลง

Riverplus Co., Ltd.

เงื่อนไขการขอคืนเงิน และคืนสินค้า

1. เงื่อนไขการคืนเงิน

     กรณีชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชี ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ (ชื่อบัญชีที่จะทำการคืนเงิน ต้องตรงกับชื่อบัญชีที่ชำระเงินเท่านั้น)
     กรณีคืนเงิน สินค้าที่มีปัญหา จะทำการคืนเงินเข้าบัญชี ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ หลังจากสินค้ากลับมาถึงบริษัท
     กรณีลูกค้าปฏิเสธรับสินค้าจากขนส่ง จะทำการคืนเงินเข้าบัญชี ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ หลังจากสินค้ากลับมาถึงบริษัท

2. เงื่อนไขการคืนสินค้า

 1. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานปกติ สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีกล่องและอุปกรณ์ครบถ้วน
 2. กรณีสินค้ามีปัญหา ไม่ต้องการเปลี่ยนสินค้า แต่เป็นการคืนเงินแทน จะคืนเงินภายใน 15 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
 3. บริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย
 4. กรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันเพื่อเปลี่ยนทดแทน จะทดแทนให้ด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน หากเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่า ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนให้
 5. ในกรณีที่ทางบริษัทมีการจัดส่งสินค้าผิด หรือ สินค้าผิดสี ผิดรุ่น ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ สินค้าที่ต้องการคืน ต้องอยู่สภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ทุกอย่างต้องครบตามที่จัดส่งไป
 6. สินค้าประเภท Software ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ทุกกรณี
 7. สินค้าประเภท Printer รับประกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น ตลับหมึก, โทนเนอร์, ผ้าซับหมึก เป็นต้น และ Printer ที่ใช้แล้ว ไม่รับเปลี่ยนตัวใหม่ทุกกรณี ต้องส่งเข้าศูนย์บริการ หรือส่งเคลมที่ …
 8. สินค้าที่มีปัญหา เกินระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทันที จะเป็นการส่งเคลมสินค้าโดยส่งได้ที่…
 9. อาการเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน ได้แก่ ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 10. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 11. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, แผงวงจรมีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน