Training

How to Self-Learning

Blue_icon

   อีกหนึ่งช่องทางสำหรับการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี วิธีการใช้งาน Tips & Tricks ที่น่าสนใจต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของในทุกความสำเร็จของคุณ!

Introduction
Play Video

วีดีโอนี้จะอธิบายถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง Software กับกล่อง Player ซึ่งผู้ใช้งานทุกท่านต้องทำความเข้าในก่อนในอันดับแรก

Standalone and Local File Network Setup
Play Video
เนื้อหาใน video นี้จะเป็นการสอนการ Setup BrightSign เพื่อการใช้งานใน 2 โหมดด้วยกันคือ Standalone และ Local File Network
Simple File Networking Setup
Play Video
หนึ่งในวิธีการส่ง Content ไปที่เครื่อง BrightSign Player ที่ช่วยให้คุณสามารถส่ง Content ไปยังเครื่อง BrightSign ที่อยู่ต่างสาขา หรือที่ไหนๆ บนโลกนี้ก็ได้
BrightSign Network Setup
Play Video

BrightSign Network เป็นวิธีบริหารจัดการ BrightSign Digital Signage ภายใต้ Cloud Network ของ BrightSign สามารถบริหารจัดการเครื่อง Player ได้จากทุกที่ ง่ายและสะดวก

Build Your First Project Introduce
Play Video

เข้าใจพื้นฐานก่อนการเริ่มสร้าง BrightSign Project

New Project Settings
Play Video
สอนการสร้างและตั้งค่า Project ใหม่โดยใช้ Software BrightAuthor ซึ่งเป็น Software ของ BrightSign ใช้สำหรับการสร้าง Content ไว้เล่นกับเครื่อง Brightsign โดยเฉพาะ
Layout
Play Video

สอนการสร้างและตั้งค่า Layout ใหม่โดยใช้ Software BrightAuthor ซึ่งเป็น Software ของ BrightSign ใช้สำหรับการสร้าง Content ไว้เล่นกับเครื่อง Brightsign โดยเฉพาะ

Playlist
Play Video
การสร้าง playlist เป็นการนำไฟล์ Asset ของเราไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ มาจัดเรียงเพื่อกำหนดลำดับการแสดงผลบนหน้าจอ Digital Signage ของเรา
Calendar and Scheduling Basics
Play Video
ขั้นตอนสำคัญสำหรับการแสดงผลของ Digital Signage BrightSign สามารถจัด Schedule ในการแสดงผลได้ง่ายเพียงการลาก-วาง และด้วยรูปแบบการจัดการแบบตารางปฏิทิน ทำให้สามารถกำหนดช่วงเวลาได้อย่างง่ายดาย
Publish via LAN
Play Video
สอนการ Publish ด้วยวิธี Local Area Network ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานที่เหมาะที่สุดกับการบริหารจัดการผ่าน BrightSign Digital Signage ที่อยู่ภายใต้ Local Area Network
Publish to a Memory Card
Play Video
การ Publish Content ไปที่ BrightSign Player ด้วยการส่ง Content จาก Program BrightAuthor ไปที่ SD Card โดยตรง เป็นวิธีการบริหารจัดการเครื่อง Player ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Network
Publish with Simple File Networking
Play Video

สอนวิธี Publish with Simple File Networking

square-line_2
Publish Using the BrightSign Network
Play Video
BrightSign Network เป็น Solution การจัดการ Signage บน Cloud ของ BrightSign ที่มีความปลอดภัยสูง มีบริการที่ครบถ้วนสำหรับ Signage เพื่อส่ง Content จัดการ Player และดูสถานะระบบ
Update Player Firmware
Play Video

BrightSign ได้ทำการ update Feature และความสามารถใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มี Version ของ Software BrightAuthor และ Firmware เครื่อง BrightSign Player ใหม่ๆ

78806_city_2

BrightSign

ผู้นำด้าน Digital Signage Player ในระดับโลก

   “เพียงต่อ Bright Sign Player เข้ากับจอแสดงผลของคุณ แล้วจัดการแสดงผลด้วย BrightAuthor Software คุณก็สามารถสร้างป้ายโฆษณา/ป้ายประชาสัมพันธ์ของคุณเองได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ”

brightsign_group_600