Digital Signage success Story

cover-blog-riverplus

ก่อนที่จะรู้ถึงเรื่องราวของ Digital Signage success Story อยากให้รู้ความหมายและความสำคัญของ Digital Signage ก่อน

Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจอภาพหรือจอแสดงผล ที่สามารถเปลี่ยนทีวี หรือมอนิเตอร์ของคุณให้น่าสนใจเสมือนกับมีช่องทีวีเป็นของตนเอง โดยสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือวิ่ง วีดีโอ ข้อมูล ภาพกราฟฟิค เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น

  อีกทั้งยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (interactive)  ผ่านจอ Touch screen , motion sensor, RFID, Smart phone ฯลฯ ช่วยให้สื่อประชาสัมพันธ์ ของคุณ สร้างความตื่นตา น่าประทับใจให้กับผู้ชมมากยิ่งขึ้น

digital signage

ทำไมต้องใช้ Digital Signage ?

 • ประหยัดต้นทุนและเวลา :ประหยัดในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะองค์กรหรือร้านค้าที่มีสาขาหรือจุดประชาสัมพันธ์หลายๆที่ สามารถควบคุม และบริหารจัดการ ผ่านระบบโครงข่ายในที่เดียว

 • ดึงดูดความสนใจ : หน่วยงานหรือร้านค้า สามารถกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าให้แวะชมสินค้า หรือข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้นจากป้ายโฆษณา

 • ใช้งานง่าย : สามารถสร้างด้วย Interactive function สร้างปฏิสัมพันธ์และความตื่นตาควบคุมและกำหนดการแสดงผลล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย ทั้งสื่อแสดงผลแบบธรรมดา และแบบ Interactive ผ่านโปรแกรมควบคุมจากส่วนกลางเพียงโปรแกรมเดียว

ทำไมต้องใช้ BrightSign ?

 • BrightSign เป็นผู้นำด้าน Digital Signage ระดับโลกทำให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก
 • ฺBrightSign มีให้บริการโซลูชั่นทั้งหมดของ Digital Signage คือ เครื่อง Digital Signage Player , ฟรีซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นระบบ Cloud สำหรับตลาดป้ายดิจิตอลเชิงพาณิชย์ทั่วโลก จึงทำให้การทำงานมีความเสถียรภาพสูงเพราะใช้แบรนด์เดียวกันทั้งหมด
 • เครื่อง BrightSign รองรับการทำงาน 24 ชั่วโมงและรองรับอุณหภูมิได้ถึง 70 องศาจึงทำให้เครื่องมีความคงทนสูง ทำงานได้ทุกสภาวะอากาศที่รุนแรงและสามารถทำงานลักษณะ Outdoor ได้
 • สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (interactive)  ผ่านจอ Touch screen , motion sensor, RFID, Smart phone และอื่นๆอีกมากมาย
 • ระบบปฏิบัติการไม่มีปัญหาการโจรกรรมข้อมูลและ Error ของระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น Windows และ Android เป็นต้น
 • ซอฟต์แวร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่า License การใช้งานระบบ Digital Signage
 • ไม่ต้องติดตั้งเครื่อง Server ในการใช้งานระบบ Digital Signage
brightsign

Digital Signage ในแต่ละธุรกิจ

เนื่องจาก BrightSign เหมาะกับการใช้งานทุกสถานที่แล้ว ยังมีประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้ง Digital Signage ที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจดังนี้

โรงพยาบาล

ระบบ Digital Signage ส่วนใหญ่ติดตั้งภายในอาคาร, ภายในลิฟท์ หรือภายนอกอาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือโฆษณาให้กับผู้เข้ารับบริการ นอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู้เข้ารับบริการ ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับโรงพยาบาลอีกด้วย

ประโยชน์จาก Digital SIgnage

 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือโฆษณาให้กับผู้เข้ารับบริการ
 • เพื่อแสดงข้อมูลและการบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • ให้ข้อมูลอาคารและไดเร็กทอรี่
 • แนะนำโปรโมชั่น
 
hospital

หน่วยงานราชการและเอกชน

ระบบ Digital Signage ส่วนใหญ่ติดตั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมขององค์กร หรือโฆษณาให้กับผู้พบเห็น นอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู้พบเห็น ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนอีกด้วย

ประโยชน์จาก Digital SIgnage

 •  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมขององค์กร หรือโฆษณาให้กับผู้พบเห็น
 • เพื่อแสดงสถานะงานต่างๆ (Dashboard) เพื่อช่วยวางแผนงานในอนาคต
 • แจ้งข่าวประกาศสำคัญๆ
 
organization

โรงแรม

ระบบ Digital Signage ส่วนใหญ่ติดตั้งภายในโรงแรม และภายนอกโรงแรม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมของโรงแรม หรือโฆษณาให้กับผู้พบเห็น นอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู้พบเห็น ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับโรงแรมอีกด้วย

ประโยชน์จาก Digital SIgnage

 •  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือโฆษณาให้กับผู้พบเห็น
 • เพื่อแสดงข้อมูลและการบริการต่างๆ ของโรงแรม
 • ให้ข้อมูลอาคารและไดเร็กทอรี่
 • แนะนำโปรโมชั่น
 • ข้อความต้อนรับและกิจกรรมที่น่าสนใจ
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
hotel

ร้านอาหาร

ระบบ Digital Signage ส่วนใหญ่ติดตั้งภายในร้านอาหาร และหน้าร้านอาหาร เพื่อโฆษณาร้านอาหารหรือแสดงรายการอาหารให้กับลูกค้า นอกจากนั้นยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับร้านอาหารอีกด้วย

ประโยชน์จาก Digital SIgnage

 •  เพื่อแสดงรายการอาหาร เป็นลักษณะ Menu Board
 • นำเสนอโปรโมชั่นของร้าน
 • เพื่อโฆษณารายการอาหาร
menuboard

โรงงานอุตสาหกรรม

ระบบ Digital Signage ส่วนใหญ่ติดตั้งภายในโรงงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมขององค์กรให้กับพนักงาน นอกจากจะให้ข้อมูลแก่พนักงานยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับโรงงานอีกด้วย

ประโยชน์จาก Digital SIgnage

 •  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมขององค์กรให้กับพนักงาน
 • เพื่อแสดงสถานะงานต่างๆ (Dashboard) เพื่อช่วยวางแผนงานในอนาคต
 • แจ้งข่าวประกาศสำคัญๆ
 • ข้อความต้อนรับแขก VIP
factory

ห้างสรรพสินค้า

ระบบ Digital Signage ส่วนใหญ่ติดตั้งภายในห้างสรรพสินค้า หรือภายนอกอาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือโฆษณาให้กับลูกค้า นอกจากจะให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

ประโยชน์จาก Digital SIgnage

 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือโฆษณาให้กับลูกค้า
 • เพื่อแสดงข้อมูลและการบริการต่างๆ ของห้างสรรพสินค้า
 • ให้ข้อมูลอาคารและไดเร็กทอรี่
 • แนะนำโปรโมชั่น
 
department store

สถานศึกษา

ระบบ Digital Signage ส่วนใหญ่ติดตั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมของสถานศุกษา หรือโฆษณาให้กับผู้พบเห็น นอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู้พบเห็น ยังทำให้ข้อมูลดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับสถานศึกษาดูทันสมัยอีกด้วย  

ประโยชน์จาก Digital SIgnage

 •  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมของสถานศึกษา
 • แจ้งประกาศสำคัญของโรงเรียน มหาวิทยาลัย เช่นแจ้งกำหนดวันสอบ วันหยุด ตารางกิจกรรมต่างๆ
 
school