5 ข้อดี เมื่อเปลี่ยนมาใช้ป้ายสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ (ESL)

esl

        เปลี่ยนอย่างไร ให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ Smart Retail  มาดู 5 ข้อดีของการใช้ ESL หรือ ป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้ป้ายกระดาษ ที่นอกจากสามารถช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังสามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากได้อีกด้วย !

info esl 03

1. Save Cost

        ป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดต้นทุนทั้งในด้านเวลา และแรงงานคนที่ต้องใช้ในการเปลี่ยน รวมถึงต้นทุนในเรื่องการผลิตป้ายราคาแบบกระดาษอีกด้วย


info esl 04

2. Management Optimization

          ป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานได้ถึง 60% !! ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนหรือ Update ราคา, การจัดการออเดอร์และชั้นวางสินค้า แจ้งข้อมูลการรับประกัน การหยิบสินค้า และการจัดโปรโมชั่น ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน Smart Phone ได้แบบ Real Time อีกด้วย


 

info esl 05 1

3. Operational Efficiency

          ปรับกลยุทธ์ พร้อมแข่งขัน จัดโปรโมชั่นได้ทันที !! หากคุณใช้ระบบ ESL หรือป้ายราคาสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้

          QR Code ที่แสดงผลในป้ายนี้ ลูกค้าของคุณสามารถนำไปใช้เป็นคูปองออนไลน์ หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาด


info esl 06 1

4. Buying Experiences

          Content อีกหลายๆ อย่างที่คุณสามารถนำไปแสดงผลบนป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดมูลค่าทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีก เช่น การใช้ LBS\NFC\APP หรือการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับลูกค้าของคุณ


info esl 07 1

5. Marketing Influence

          ธุรกิจค้าปลีกที่สามารถปรับตัว นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้งาน เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นร้านค้าอัจฉริยะ จนทำให้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในตลาด และเกิดการบอกต่อ ซึ่งโซลูชั่น Smart ESL นี้ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทคโนโลยี IoT ในอนาคตอีกด้วย