เทคนิคการเลือก Wall Mount สำหรับ Digital Signage

Wall moount

Wall Mount สำหรับ Digital Signage

Wall Mount เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดจอแสดงผลกับผนัง แต่จอแสดงผล Digital Signage ก็มีหลายหลายประเภท ดังนั้นการเลือกใช้ Wall Mount เองก็มีให้เลือกหลายประเภทตามไปด้วย

เทคนิคการเลือก Wall mount มีดังนี้

 1. ลักษณะของการวางจอแสดงผล
  โดยส่วนใหญ่แล้วจอแสดงผล Digital Signage มีรูปแบบในการวางตำแหน่งจอหลากหลายรูปแบบ เช่น การวางจอแสดงแบบแนวนอนปกติ การวางจอแนวตั้ง การวางจอที่มีองศาในการมองที่สูง ซึ่งลักษณะในการวางจอในแต่ละรูปแบบจำเป็นต้องเลือก Wall Mount ที่รองรับการใช้งานแต่ละประเภทได้ ในกรณีที่มีการวางจอในแนวตั้งต้องใช้ Wall Mount ที่รองรับกับการติดตั้งจอแนวตั้งเพราะถ้านำ Wall Mount แบบแนวนอนมาติดตั้งจุดยึดหรือระยะในการแขวนของ Wall Mount จะไม่ตรงกันส่งผลให้ไม่สามารถแขวนจอได้หรืออาจทำให้จอแสดงผลเกิดความเสียหาย
 2. ประเภทของจอแสดงผล
  จอ Digital Signage ที่ใช้ Wall Mount จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ Digital Signage Display , Video Wall Display และ Interactive Display ซึ่งแต่ละประเภทมีการติดตั้งที่แตกต่างกัน เพราะฉนั้นการเลือก Wall Mount ควรเลือกให้ตรงกับคุณสมบัติของจอแสดงผล เช่น Video Wall ควรใช้ Wall Mount ที่มีคุณสมบัติในการปรับตำแหน่งให้จอแต่ละจอมีการเรียงตัวที่เท่ากัน หรือจะจอแบบ Interactive Display ที่มีการใช้งานหลากหลายรูปแบบอาจจะต้องใช้ Wall Mount ที่สามารถปรับองศาหรือสามารถหมุนได้
 3. ขนาดและน้ำหนักของจอแสดงผล
  ขนาดและนำหนักของจอแสดงผลเป็นอีกส่วนสำคัญในการเลือก Wall Mount เนื่องจาก Wall Mount แต่ละรุ่นจะมีข้อจำกัดในการติดตั้งร่วมกับจอแสดงผลที่มีขนาดและน้ำหนักไม่เกินตามที่ spec ระบุไว้ ถ้ามีการใช้งานไม่ตาม spec ที่รองรับอาจทำให้จอแสดงผลตกหล่นเกิดความเสียหายได้
 4. ขนาดของ Vesa
  VESA Mount คือจุดยึดที่บริเวณด้านหลังจอแสดงผล มีลักษณะเป็นรูน็อตจำนวน 4 รู อยู่เรียงกัน 4 มุมเป็นสี่เหลี่ยม โดยขนาดของ VESA จะขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของจอ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดเริ่มต้นที่ 75mm x 75mm ไปจนถึง 800mm x 400mm หรืออาจจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ตามแต่ละผู้ผลิต
 5. พื้นที่ในการติดตั้ง
  Wall Mount ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบยึดติดกับผนัง ในกรณีที่พื้นที่ในการติดตั้งจอแสดงผลเป็นผนังที่ไม่สามารถรองรับน้ำหนักสูงๆ ได้ การเลือกใช้ Wall Mount แบบแขวนกับเพดานหรือใช้ Wall Mount แบบตั้งพื้นจึงเป็นวิธีการแก้ใช้ปัญหาในการติดตั้งจอแสดงผลที่มีข้อจำกัดของพื้นได้เป็นอย่างดี

Wall Mount มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Wall Mount แบบ Fixed

 • น้ำหนักเบา
 • ติดตั้งง่าย
 • ปรับเซ็ตค่าได้น้อย
 • ราคาถูก
 • ไม่สามารถ Service ด้านหลังจอแสดงผลได้
 • เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

Wall Mount แบบ Pop-out

 • สะดวกในการ Service จอแสดงผล
 • ปรับเซ็ตค่าได้ละเอียด
 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากกว่า Wall Mount แบบ Fixed
 • น้ำหนักเยอะ
 • ราคาสูง
 • เหมาะสำหรับงานที่ไม่มีพื้นที่ในการ Service ด้านหลังจอ หรืองาน Video Wall
LVW06 Series Video Wall Mounting System 2

Wall Mount แบบ Portait

 • ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับจอแสดงผลแนวตั้ง
 • รองรับน้ำหนกจอในแนวตั้งได้ดี
 • มีทั้งแบบ Fixed และ Pop-out

Wall Mount แบบ Full Motion

 • ปรับองศามุมมองต่างๆ ได้อย่างอิสระ
 • ไม่เหมาะกับจอที่น้ำหนักเยอะ
 • สามารถติดตั้งบริเวณมุมห้องได้
PERLESMITH PSMFK9 Full Motion TV Wall Mount 2

Wall Mount แบบแขวน

 • ได้ติดตั้งกับเพดาน
 • สามารถหมุนหรือปรับองศาได้
 • ใช้กับสถานที่ที่ผนังไม่แข็งแรงหรือไม่มีผนังให้ติดตั้ง
ceiling wall mount

Wall Mount แบบตั้งพื้น

 • เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งจอแสดงผลกับผนังหรือเพดานได้
 • สามารถเคลื่อนที่ได้
 • ราคาสูง