Native 4K (True 4K) vs Upscaled 4K แตกต่างกันอย่างไร?

ืnative 4K

4K คืออะไร?

4K คือ มาตรฐานความละเอียด ของจอสแสดงผล และ คอนเทนต์ โดยความละเอียด 4K ซึ่ง K ย่อมาจาก Kilo ซึ่งเท่ากับ 1000 ดังนั้น 4K ก็หมายถึง 4000 นั่นเอง สําหรับความละเอียดของ 4K นั้นจะมีความละเอียดจริงๆ อยู่ที่ 4096 x 2160 pixels ซึ่งผลรวมออกมาจะได้ประมาณ 8.84 ล้านพิกเซล ส่วนความละเอียด 3840 x 2160 pixels นั้นจะถูกเรียกว่า 4K UHD หรือ 4K Ultra-High Defination ซึ่งเป็นอัตราส่วน Ratio แบบ 16 : 9 โดยจำนวน pixels มีความไกล้เคียงกับ 4096 x 2016 pixels จึงมีการใช้คำว่า 4K ไปด้วยแต่ผลรวมนั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร

4k-upscaling

Native 4K (True 4K) vs Upscaled 4K แตกต่างกันอย่างไร?

Native 4K (True 4K) คือการที่คอนเทนต์ที่มีความละเอียด 4K หรือ 4096 x 2160 pixels ถูกส่งไปแสดงผลยังจอแสดงผลที่มีความละเอียด 4096 x 2160 pixels เช่นเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า 4K pass-through โดยอุปกรณ์ที่รองรับ 4K pass-through จะอนุญาตให้ข้อมูลส่งผ่านระบบไปได้โดยไม่มีการลดคุณภาพของคอนเทนต์ลง จึงทำให้ได้คุณภาพของคอนเทนต์ที่แสดงผลออกมาได้อย่างคมชัดถูกต้อง

Native 4K

Upscaled 4K คือการที่คอนเทนต์ที่มีความละเอียด Full HD หรือ 1920 x 1080 pixels ถูกส่งไปแสดงผลยังจอแสดงผลที่มีความละเอียด 4K โดยมี software หรือ chip ที่ทำหน้าที่ประมวลผลให้ภาพมีความคมชัดขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย

๊Upscaled 4K
๊Upscaled 4K

ตัวอย่าง Solution การแสดง content แบบ 4K

การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการแสดงผล Content ที่ต้องการความละเอียด 4K ให้มีประสิทธิภาพควรตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้แน่ชัดว่าสามารถรองรับการส่งและรับสัญญาณภาพที่มีความระเอียดได้ถึง 4096×2160 pixels หรือไม่ ซึ่งอุปกรณ์ทุกชนิดมีผลต่อการแสดงผลของภาพแม้แต่สายสัญญาณเองก็สำคัญเช่นกัน