BrightMenu หลีกเลี่ยงการสัมผัสเมนูร้านอาหารด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยไม่ต้องพึ่งอินเตอร์เนต ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น

cover-brighMenu
P1

ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส Covid-19 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตระหนักมากที่สุดคือ มาตราการการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย, การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, การเว้นระยะห่าง เราได้เห็นวิธีการต่างๆ ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำขึ้นเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น การเว้นที่นั่ง ฉากกั้นระหว่างลูกค้า การ wrap จาน-ชาม เป็นต้น  และสำหรับเมนูอาหารที่มีผู้สัมผัสจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ BrightSign ก็มีอีกหนึ่ง Solution  เพื่อยกเลิกการสัมผัสเมนูอาหารมาให้ใช้กันได้ฟรีเพียงมีกล่อง BrighSign และ WiFi module 

   BrightMenu จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในการมานั่งรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเสี่ยงสัมผัสเมนูที่มีการสัมผัสมาหลายคน ใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือของลูกค้าเท่านั้น BrightMenu ทำงานอย่างไรไปอ่านกันเลย

brightmenu 1

Features

ร้านอาหารที่จำเป็นจะต้องเลือกเมนูเพื่อสั่งอาหาร   

  • สามารถดูเมนูผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าได้ ไม่ต้องเสี่ยงกับการจับเมนูแบบพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน
  • สามารถส่งเมนูเข้าไปในมือถือได้หลายร้อยเครื่องในครั้งเดียวเพียงสแกน QR Code
  • ทำให้เนื้อหาในเมนูของคุณดูง่าย หรือทำให้มือถือของคุณเป็นป้ายดิจิตอลที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเมนูได้ 
  • สามารถรองรับลิงค์ของคูปองออนไลน์ และ loyalty programs โดยใช้บริการของโทรศัพท์มือถือ
  • ทำงานด้วย BrightSign เพียงเครื่องเดียวและติดตั้ง WiFi Module
  • ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น
  • ปรับใช้ หรือติดตั้งใหม่ก็ง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างการทำงานในร้านอาหาร

  1. เชื่อมต่อเครือข่าย และ สแกน QR Code
fe7889bb948883f01505efc139638413
  1. ดูเมนูได้อย่างปลอดภัย – ทุกคนสามารถดูได้พร้อม ๆ กัน
48c0f1a4af4df991cd6a571c92dd3079

เพียงเท่านี้ก็เรียกได้ว่า ร้านอาหารของคุณมีมาตราการรองรับที่แน่นหนา ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการมาใช้บริการที่หน้าร้านได้มากขึ้น และนอกจากนี้ BrightMenu ยังสามารถปรับใช้กับธุรกิจอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

ข้อมูลจาก  –  https://www.brightsign.biz/digital-signage-products/covid-19-solutions/brightmenu