การเล่น Content แบบ Synchonization สำหรับ BrightSign

Sycnhronize CoverPage

การ Sychronization คือ การทำเวลาให้ตรงกัน, เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งในการใช้งานอุปกรณ์ Digital Signage player เพื่อใช้แสดงผล content ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวีดีโอนั้นถ้ามีอุปกรณ์ที่มากกว่าสองตัวขึ้นไปและอยากให้การแสดงผลนั้นแสดงพร้อมกัน จำเป็นต้องมีการ Sychronization กันระหว่าง Player

หลัการทำงาน Synchronization ของ BrightSign

https://multimedia.riverplus.com/multimedia/digital-signage/การทำงานของ Synchronization ของ BrightSign จะแบ่ง Player ออกเป็นสองประเภทคือ Master และ Slave ซึ่ง Master จะมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลผ่าน UDP Protocol ไปยัง Slave เพื่อให้ Slave เปลี่ยนแปลงการแสดงผล ด้วยหลักการทำงานนี้อุปกรณ์ BrightSign Player ทุกตัวจำเป็นต้องอยู่ใน Network เดียวกัน

การตั้งค่า Synchronize

1. เมื่อเปิดโปรแกรม BrightAuthor ให้ไปตั้งค่าการ Synchronize โดยคลิ๊กที่เมนู File เลือก Presentation Properties

Brightsign sync

2. ไปที่แถบเมนู Interctive

3. ติ๊กเลือก Enable enhanced synchronization

4. เลือกเป็น Master สำหรับ BrightSign ตัวเล่นหลัก

2

5. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้ทำการลาก content มาวางตามปกติ โดยใช้ interactive

6. หลังจากนั้นให้ไปที่การตั่งค่าของแต่ละ Interactive

3

7. เลือกแถบเมนู Advanced

8. กด Add command กด dropdown list เลือก Commands เป็น “Link” Commands Parameters เป็น “Synchronize” และระบุค่า Parameters ในช่องว่างเมื่อมีการส่งค่า

Brightsign sync

9. สร้าง Presentation ที่ต้องการ Sync กับ Master และไปตั้งค่าให้เป็น Slave

5

10. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้ทำการลาก content มาวางตามปกติ โดยใช้ interactive

11. ใช้ Synchronize Event ในการเปลี่ยนแปลง Content

Brightsign sync

12. ระบุ keyword ให้ตรงกับ Command parametter ของ Master Presentation

Brightsign sync

13. Content ของ Slave จะเปลี่ยนแปลงตาม Master

การ Synchronization เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้การแสดงผล Content สามารถเล่นได้พร้อมเพียงกันหรือสามารถเล่นตามลำดับที่เราตั้งค่าให้กับ Player แต่ละตัว ซึ่งการ Synchronization ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบ Content ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมากมายเช่น วีดีโอแบบ 360 ํ หรือการทำ Video แบบ Overlap ให้มีการแสดงผลพร้อมกัน